AVG - uw gegevens

Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens (AVG) van kracht ter bescherming van de privacy van uw gegevens.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid, relevante informatie noodzakelijk voor de behandeling en eventuele gegevens die zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener (uiteraard pas na uw expliciete toestemming). 

 

Om uw privacy te waarborgen ga ik zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. Als behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Verstrekken van uw gegevens aan derden (bijvoorbeeld een andere zorgverlener) gebeurt alleen na uw uitdrukkelijke toestemming. 

Op de factuur die u ontvangt staan gegevens die gevraagd worden door de zorgverzekeraar, zodat u deze kunt declareren bij uw zorgverzekering. De gebruikte gegevens voor de factuur zijn: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, datum behandeling, codering en omschrijving behandeling en de kosten voor het consult. 

De gegevens in uw dossier blijven 20 jaar bewaard conform de wet op de behandelovereenkomst. 

 

 

Voorbeelden van klachten waarbij homeopathie verlichting kan geven:

 Kinderen:

 • Darmkrampjes

 • Oorontstekingen

 • Refluxklachten

 • Eczeem

 • Astma

 • Slaapproblemen

 • Angsten

 • Gedragsproblemen

 • etc.

Zwangerschap en bevalling:

 • Misselijkheid

 • Zuurbranden

 • Rugklachten

 • Borstontsteking

 • Kindje weigert borst

 • Melk komt niet op gang

 • Angsten

 • Postnatale depressie

 • etc.

Volwassenen:

 • Benauwdheid

 • Hoofdpijn / migraine

 • Reumatische klachten

 • Blaasontsteking

 • PMS klachten

 • Overgangsklachten

 • Vermoeidheid

 • Darmklachten

 • etc.

Afspraak maken?

Bel:      06 262 95 257

Mail:     bettieblankendaal@gmail.com

Adres:  Swammerdamstraat 20     
            1171 XJ Badhoevedorp

Openingstijden:

Maandag    09.00 - 17.00 uur

Woensdag  09.00 - 17.00 uur

Vrijdag        09.00 - 17.00 uur

© 2013 Bettie Blankendaal, alle rechten voorbehouden