top of page

AVG - uw gegevens

Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens (AVG) van kracht ter bescherming van de privacy van uw gegevens.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid, relevante informatie noodzakelijk voor de behandeling en eventuele gegevens die zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener (uiteraard pas na uw expliciete toestemming). 

 

Om uw privacy te waarborgen ga ik zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. Als behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Verstrekken van uw gegevens aan derden (bijvoorbeeld een andere zorgverlener) gebeurt alleen na uw uitdrukkelijke toestemming. 

Op de factuur die u ontvangt staan gegevens die gevraagd worden door de zorgverzekeraar, zodat u deze kunt declareren bij uw zorgverzekering. De gebruikte gegevens voor de factuur zijn: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, datum behandeling, codering en omschrijving behandeling en de kosten voor het consult. 

De gegevens in uw dossier blijven 20 jaar bewaard conform de wet op de behandelovereenkomst. 

 

 

privacy rechtenvrij.jpg
bottom of page