top of page

Het consult

Hoe verloopt een consult 

Ieder mens is uniek en geen klacht is hetzelfde. Tijdens een consult wordt uitgebreid stil gestaan bij de klacht of het probleem waarvoor je komt en welke factoren daar eventueel van invloed op zijn. Voor het bepalen van het juiste homeopathische middel is het van belang om een zo volledig mogelijk beeld te hebben. Daarbij gaat het niet alleen om de klacht zelf maar ook over hoe je leven eruit ziet, wat je belangrijk vindt en de dagelijkse dingen die je bezig houden. Al deze informatie noteer ik in je persoonlijk dossier. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijs ik graag naar de pagina privacy.

 

De intake

Het eerste consult duurt ongeveer 1.5 uur. Tijdens deze intake probeer ik een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de klachten, de mogelijke oorzaak en van jou als persoon. Hiertoe stel ik ook diverse vragen die er op het eerste gezicht wellicht niet toe doen maar die juist van belang zijn voor het totaal beeld. Daarnaast ga ik ook in op de ziektes en aandoeningen die eerder zijn doorgemaakt en de eventuele erfelijke belasting. Aan de hand van al deze informatie kies ik het homeopathisch middel.

 

Vervolg consult 

Het volgende consult vindt meestal na ongeveer vier weken plaats. Tijdens deze afspraak gaan we vooral in op de reacties die het homeopathisch middel heeft veroorzaakt en hoe de afgelopen weken zijn verlopen. Aan de hand hiervan kan eventueel de middelkeuze worden herhaald, uitgesteld of bijgesteld. De totale duur van het genezings-proces is mede afhankelijk van de aard van de klacht, je vitaliteit en de tijd dat de klachten al spelen.  

 

 

bottom of page