top of page

Homeopathie een placebo?

Regelmatig hoor ik de opmerking dat de werking van homeopathie niet wetenschappelijk is onderbouwd. Tegenstanders geven aan dat homeopathie onzin is of alleen maar placebo kan zijn doordat homeopathie gebaseerd is op sterke verdunningen van de oorspronkelijke stof. 

 

Hier kan ik heel kort over zijn; Aan de werking van homeopathie ligt wel degelijk een wetenschappelijke onderbouwing ten grondslag. Sterker nog; er zijn zeer weinig reguliere medicijnen die zo uitgebreid zijn getest en onderzocht als de werking van homeopathie. Inmiddels zijn er meer dan 300 wetenschappelijke studies verricht die de werking van homeopathie aantonen.

 

In landen als Frankrijk en Duitsland wordt homeopathie op grote schaal toegepast. Bovendien is er sprake van intensieve samenwerking met reguliere zorg. In Zwitserland is een aantal jaar geleden de zorgverzekering aangepast waardoor homeopathie wordt vergoed vanuit het basispakket. Dit naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek waaruit blijkt dat homeopathie zowel effectief is bij een groot aantal aandoeningen als kostenbesparend. 

 

Nogal eens wordt gewezen op een uitgebreide meta-analyse gepubliceerd in The Lancet - gerenommeerd Brits medisch tijdschrift -  in 2005 waarin werd geconcludeerd dat homeopathie een placebo is. De gebruikte brondata voor deze analyse weigerde men bekend te maken. Als maanden na publicatie de achtergehouden gegevens eindelijk worden vrijgegeven, blijkt de opzet van deze analyse niet te kloppen. De auteurs van het  oorspronkelijke artikel in The Lancet zijn niet bereid om daar op in te gaan. (Bron: A.L.B. Rutten - Het klinisch bewijs voor homeopathie; wanneer is het voldoende?)

 

 

 

 

 

Onderzoekers en deskundigen aan het woord over de wetenschappelijke onderbouwing van homeopathie

Wetenschappelijk onderzoek van celbiologen dat aantoont hoe het zelfherstel op celniveau werkt.

bottom of page